فروشگاه جامع گلنرده ایران - لیست محصولات گروه"همه گروه ها"

صفحه نخست / لیست محصولات گروه"همه گروه ها"

گلنرده اسبی-c8001/2

توضیحات کلی : گلنرده کادری اسب
با جوش co2
چدن شوت

مدل ساتی کادری/c8082

توضیحات کلی : مدل ساتی کادری saaticadri
با جوش co2
فرفورژه

مدل کرواتی/c8092

توضیحات کلی : مدل کرواتی کادری
چدت شوت
جوش co2

مدل سلطنتی/c8104

توضیحات کلی : مدل سلطنتی
چدن شوت
جوش co2
فرفورژه

مدل حاشیه/c8405

توضیحات کلی : مدل حاشیه
چدن شوت
جوش co2
فرفورژه

نمونه گلنرده/c8500

توضیحات کلی : گلنرده راه پله
چدن شوت
با جوش co2
فرفورژه

تیرک گلنرده/c8515

توضیحات کلی : گلنرده راه پله
نمونه از کارهای میله های راه پله
چدن شوت
جوش co2

گلنرده/8607

توضیحات کلی : گلنرده
چدن شوت
جوش co2

گلنرده /c8620

توضیحات کلی : گلنرده
چدن شوت
جوش co2

سردری کد:c8809

توضیحات کلی : گلنرده سردری
چدن شوت
با جوش co2

قطعات اسب و چدن - کد:c8908

توضیحات کلی : قطعات اسب
دایره
چدن شوت
با جوش co2

قطلات چدنی-c8913

توضیحات کلی : قطعات چدنی

جوش co2

قطعات چدن - کد: c8950

توضیحات کلی : قطعات گلنرده